Përse Jakup Krasniqi kërkoi lirim të përkohshëm për 2 javë nga Gjykata Speciale?

Ditë më parë në adresën e Gjykatës Speciale u adresua një kërkesë nga ish-zëdhënësi i UÇK-së, Jakup Krasniqi. Ky i fundit kërkoi që përderisa Gjykata Speciale është në pushimet e verës, atij t’i mundësohet një lirim me kusht i përkohshëm në Kosovë.

Kjo është bërë e ditur në një parashtrim që është bërë publik në fundin e muajit korrik.

“Mbrojtja kërkon nga trupi gjykues të autorizojë z. Lirimi i përkohshëm i Krasniqit për një periudhë dy javore, për t’i lejuar atij të kalojë një pjesë të pushimit në Kosovë me familjen e tij, në pajtim me nenin 41(6) të Ligjit Nr.05/L-053 për Dhomat e Specializuara dhe Prokurorinë e Specializuar (” Ligji”) dhe Rregulli 57(2) i Rregullores së Punës dhe Provave para Dhomave të Specializuara të Kosovës”, thuhet në këtë dokument të cilin e ka parë Nacionale.

Ekipi mbrojtës i Krasniqit ka kërkuar që kjo kërkesë të aprovohet pasi nuk ka rrezik që Krasniqi të ikë apo të dëmtojë procedurën. Madje, ata janë shprehur të gatshëm të bashkëpunojnë dhe Krasniqi të jetë nën mbikëqyrje të plotë.

“Së fundi, edhe nëse trupi gjykues është i bindur se është vërtetuar nevoja për paraburgim të vazhdueshëm, Mbrojtja me respekt kërkon nga Trupi Gjykues që të shqyrtojë një lirim me kusht afatshkurtër për z. Krasniqi gjatë pushimit gjyqësor,22 me këto kushte: a. Lëshimi për një periudhë afërsisht dy javë; b. Zoti. Krasniqi do të banonte [REDAKTUAR]; c. Zoti. Krasniqi do të kufizohej në kontakt me [REDAKTUAR]; d. Kushdo që banon me z. Krasniqi [REDAKTUAR];”, thuhet në këtë parashtrim.

“Kombinimi i këtyre masave shkon më tej se çdo sugjeruar më parë nga Mbrojtja. [REDAKTUAR]. Rezultati është se gjerësia dhe shtrirja e këtyre kufizimeve i afrohet sa më shumë që të jetë e mundur pasqyrimit të regjimit në Njësinë e Paraburgimit.

Është shumë e pamundur që dikush në këtë grup të vogël njerëzish, i vetëdijshëm për mundësinë e monitorimit të komunikimeve dhe efektin që çdo shkelje do të kishte në aplikacionet e ardhshme për lirim të përkohshëm, të përpiqet të shkelë çdo kusht të vendosur nga Paneli. Për më tepër, Mbrojtja pohon se periudha e shkurtër e lirimit të kërkuar e bën më të mundshëm që masa të tilla të jenë efektive.

Periudha e kufizuar ofron më pak mundësi për të shkelur kushtet dhe është më e lehtë të zbatohen rregullat në mënyrë intensive për një periudhë më të shkurtër kohore”, thuhet më tutje.

Sipas mbrojtjes së Krasniqit, postimet që i ka bërë në të kaluarën Krasniqi rreth Gjykatës Speciale, më nuk mund të llogariten si rrezik për ta penguar punën e këtij institucioni.

Parashtresat e Prokurorisë në mbështetje te rreziku i Krasniqit për të penguar procedurat dhe për të kryer krime të mëtejshme bazohet në një kombinim të provave që janë gjetur se nuk kanë peshë dhe vlerë provuese, dhe materiale që, në këtë fazë, janë mbi dy vjet të vjetra.

Parashtresat për të vërtetuar se rreziku i pengimit të Krasniqit janë pothuajse faksimile jo vetëm e parashtresave të tij të mëparshme lidhur me z. Krasniqit, por edhe atyre që kanë lidhje me të akuzuarit tjerë në këtë rast. Në lidhje me këta faktorë, Mbrojtja ruan parashtrimet e saj të mëparshme se: postimet e shpeshta të referuara në Facebook të shkruara nga z. Krasniqi në vitin 2020, nuk janë dëshmi të mjaftueshme për të sugjeruar se z. Krasniqi në këtë fazë do të pengojë procedurën;

Deklaratat publike të Krasniqit janë ushtrim i fjalës së lirë dhe nuk mjaftojnë vetvetiu për të treguar një prirje ndaj ndërhyrjes së dëshmitarëve”, thuhet më tutje.

Mbrojtja ka pasur kritika për caktimin e paraburgimit, duke vlerësuar se ky instrument është përjashtim, e jo një rregull siç po vepron gjykata.

“Në fillim, Mbrojtja vazhdon të theksojë se paraburgimi është përjashtim dhe jo rregull. Megjithatë, në Dhomat e Specializuara të Kosovës, qasja duket të jetë pikërisht e kundërta. Zoti Krasniqi tani është 72 vjeç dhe ka qenë i paraburgosur për dy vjet e tetë muaj, me çdo dy rishikim mujor të paraburgimit duke recituar të njëjtat prova si arsyetim për atë që në çdo këndvështrim tashmë është një periudhë e gjatë burgimi.

Ky rast po ecën shumë më ngadalë se sa ishte premtuar nga Prokuroria në të kaluarën, apo që ishte parashikuar nga Trupi Gjykues.5 Sasia e kohës që z. Krasniqi ka kaluar tashmë në paraburgim është shumë i rëndësishëm për këtë rishikim të paraburgimit. Sa më shumë muaj të kalojë një i akuzuar në paraburgim, aq më e madhe është barra e Prokurorisë për të vërtetuar se rreziqet e identifikuara sipas nenit 41(6)(b) në fakt vazhdojnë të ekzistojnë dhe janë të mjaftueshme për të garantuar mbajtjen e vazhdueshme të një burri i cili ka të drejtën e prezumimit të pafajësisë dhe të gjykohet brenda një afati të arsyeshëm”, përfundon parashtrimi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *